slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Ruszyła rozbudowa PSZOK-ów

W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej rozpoczęto budowę nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 miliona zł, z czego dofinansowanie to ponad 3,6 miliona. Modernizacja ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Modernizację przeprowadza tarnowska firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. doświadczona w budowie obiektów gospodarki odpadami w całej Polsce i mająca ich sporo na swoim koncie. Prace budowlane trwają, a inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowa PSZOK – ów jest niezbędna, bo oddawanych przez mieszkańców odpadów z roku na rok przybywa. I tak, w 2014 roku było ich ponad 3,1 tysiąca ton, rok później ich ilość wzrosła dwukrotnie i przekroczyła 6,2 tysiąca ton. W roku 2017 było to już 9 tysięcy ton. W ubiegłym roku PSZOK – i przyjęły ponad 8,6 tysiąca ton odpadów.

źródło: tarnow.net.pl


Zakończyliśmy remont i przebudowę zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze.

W dniu 08 października podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania inwestorowi zadania pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.” Inwestycja zrealizowana zostało dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Warszawa Południe” Sp. z o. o.


Siedziba Nadleśnictwa Brzesko oddana do użytku.

W dniu 12 lipca przy udziale naczelnych oraz regionalnych władz Lasów Państwowych uroczyście oddano do użytku budynek siedziby Nadleśnictwa Brzesko, którego wykonawcą była nasza Spółka.

Realizacja inwestycji trwała w okresie III. 2017 – XI. 2018, następnie Inwestor przystąpił do wyposażania obiektu. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowego zadania dziękujemy za współpracę.


Zrealizujemy kolejną dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania odpadów.

09 lipca zawarta została umowa pomiędzy EKO-REGION Sp. z o. o. z Bełchatowa a MTM Budownictwo Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/ instalacji  w Dylowie A, gm. Pajęczno”.

Wartość podpisanego kontraktu to niespełna 16.800.000,00 zł, a termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od daty przekazania wykonawcy frontu prac.


Pozyskaliśmy nowe zlecenie w sektorze gospodarki odpadami

W dniu 19 czerwca 2019 roku MTM Budownictwo zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projektowanie i budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą wyposażenia. Zamówienie, którego wartość opiewa na niespełna 7,2 mln złotych finansowane jest ze środków publicznych z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


MTM Budownictwo wykonawcą kolejnej inwestycji mieszkaniowej

11 czerwca w Urzędzie Miejskim w Nysie w obecności Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza, Prezes Agencji Rozwoju Nysy Bogdan Wyczałkowski oraz Wiceprezes zarządu spółki MTM Budownictwo Tomasz Blicharski podpisali umowę na realizacjęosiedla mieszkaniowego składającego się z trzech 4-piętrowych bloków u zbiegu ul. Franciszkańskiej i Grodkowskiej. Mieszkania mają być oddane do użytku za 2 lata a wartość podpisanego kontraktu to niewiele ponad 28,5 mln złotych.


Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

11 czerwca na warszawskim Gocławiu miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego realizowanego u zbiegu ulic Fieldorfa i Nowaka-Jeziorańskiego przez konsorcjum firm, którego liderem jest MTM Budownictwo.

Pod aktem podpisy złożyli: w imieniu Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz – Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Dorota Lutomirska – radna Rady Warszawy, Marcin Kluś – Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe, Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Elżbieta Kamińska – prezes Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Mirosław Salach – dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, Mirosława Majewska – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe oraz Michał Zydroń – przedstawiciel wykonawcy, prezes firmy MTM Budownictwo.


Osiedle Merkury, którego wykonawcą była nasza Spółka zostało oficjalnie otwarte

W trakcie uroczystości oficjalnego otwarcia osiedla, która miała miejsce w dniu 16. maja odsłonięta została pamiątkowa tablica przypominająca o historii tego miejsca, położonego przy ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zrealizowane przez MTM Budownictwo osiedle Merkury to dwa 5-kondygnacyjne budynki mieszkalne, wielorodzinne. Znajduje się tu 80 przestronnych mieszkań o podwyższonym standardzie i 80 miejsc postojowych w garażach podziemnych. Na terenie ogrodzonego i monitorowanego osiedla umiejscowiono również część rekreacyjną z nowoczesnym placem zabaw oraz parkingi dla gości. Kompleks został zaprojektowany i wykonany z dbałością o detal architektoniczny a nowoczesna elewacja oraz przestronne balkony, loggie i tarasy podnoszą atrakcyjność tego miejsca. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w kwietniu 2017, natomiast oddanie budynków w grudniu 2018 roku.


Ostrowiecki Browar Kultury gotowy!

29 marca 2019 r. nastąpiło podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski zawarta została w lutym 2017 roku, opiewała na kwotę nieco ponad 18.286.000,00 zł, a zadanie zakończyło się uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji Pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji dziękujemy za współpracę.


Rozpoczynamy gruntowną modernizację obiektów szkolnych w Warszawie

W dniu 20 marca – po wcześniejszym zawarciu umowy – przejęliśmy plac budowy dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I”. Zadanie o wartości blisko 19,5 mln złotych obejmuje przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejących obiektów warsztatów szkolnych z przystosowaniem ich do funkcji nowoczesnej szkoły dla ponad 700 uczniów, natomiast termin jego realizacji ustalono na czerwiec 2020 roku.