slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Ostrowiecki Browar Kultury gotowy!

29 marca 2019 r. nastąpiło podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski zawarta została w lutym 2017 roku, opiewała na kwotę nieco ponad 18.286.000,00 zł, a zadanie zakończyło się uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji Pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji dziękujemy za współpracę.


Rozpoczynamy gruntowną modernizację obiektów szkolnych w Warszawie

W dniu 20 marca – po wcześniejszym zawarciu umowy – przejęliśmy plac budowy dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I”. Zadanie o wartości blisko 19,5 mln złotych obejmuje przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejących obiektów warsztatów szkolnych z przystosowaniem ich do funkcji nowoczesnej szkoły dla ponad 700 uczniów, natomiast termin jego realizacji ustalono na czerwiec 2020 roku.


MTM Budownictwo GAZELĄ BIZNESU trzeci rok z rzędu!

Nasza Spółka w ramach 19. edycji rankingu organizowanego przez Puls Biznesu po raz trzeci została członkiem elitarnego klubu GAZEL BIZNESU, czyli grona najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MSP.


Zrealizujemy ważną inwestycję na warszawskim Żoliborzu

W dniu 11.03.2019 r. podpisano z władzami Stolicy umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie – etap I”

W ramach zadania wykonany zostanie czteropiętrowy budynek zespołu placówek oświatowych o powierzchni ponad 14,5 tys. metrów kwadratowych, na planie prostokąta z wewnętrznym patio, z przylegającą salą gimnastyczna oraz częścią przedszkolną.  Nowa szkoła pomieści docelowo 800 uczniów, a przedszkole 150 maluchów.

Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o. określono na kwotę 49,466 mln zł, a termin realizacji na luty 2021 roku.


Nasza Spółka została wykonawcą dużego centrum kultury w Warszawie

28 lutego w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podpisano umowę na wykonanie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Gocławiu, które powstanie u zbiegu ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa. Zrealizowany przez MTM Budownictwo obiekt będzie mieścić m.in. Klub Kultury Gocław – filię Centrum Promocji Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wartość inwestycji to 39 666 000,00 zł, a termin realizacji uzgodniono na dzień 10 grudnia 2020 r.


Zakończenie I etapu inwestycji dla Uniwersytetu Warszawskiego

Informujemy, że w dniu 14.01.2019 r. podpisano protokół odbioru i przekazano użytkownikowi obiekt zrealizowany w ramach I etapu inwestycji tj. „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie”. Kontrakt realizowany od lutego 2018 roku współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień bieżącego roku.


MTM Budownictwo zrealizuje kolejny etap inwestycji mieszkaniowej dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 27 grudnia bieżącego roku zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wiejskiej w Brzesku – VILLA ORDO – etap VI”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca 2016 roku.


Rozbudujemy bazę sportowo – dydaktyczną Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce

11.12.2018 r. nasze Przedsiębiorstwo zawarło umowę ze Spółką SOLNE MIASTO w Wieliczce na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Boguckiej w Wieliczce w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.

Wartość zamówienia według podpisanego kontraktu to 19.866.600,00 zł, a termin jego wykonania ustalono na 22 miesiące od dnia podpisania umowy.


Nasza Spółka wybuduje kolejny zakład na terenie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego

W dniu 04.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy MTM Budownictwo a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym MOSKITO Marek Jeleń na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym w Tarnowie”.

Podpisany kontrakt dotyczy kompleksowego wykonania zakładu produkcyjnego o łącznej powierzchni zabudowy 2.975 m2 dla producenta systemowych moskitier na okna i drzwi.


Zakończenie inwestycji dla Agencji Rozwoju Nysy

W ostatnim dniu listopada 2018 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi przy ul. Otmuchowskiej w Nysie”.

Przedmiotowa inwestycja była realizowana przez MTM Budownictwo od sierpnia 2018 roku i polegała na gruntownej przebudowie obiektu, w wyniku której powstało 77 nowych mieszkań.