slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zrealizujemy kolejny etap inwestycji dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 10 maja bieżącego roku zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wiejskiej w Brzesku – VILLA ORDO – etap V”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca ubiegłego roku.


Dokończymy budowę szkoły na warszawskiej Białołęce

W dniu 27.04.2018 r. Prezes Zarządu MTM Budownictwo podpisał z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnicy Białołęka umowę na realizację prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w ramach dokończenia inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 21.12.br., a jej wartość to niespełna 21.500.000,00. złotych.


Konsorcjum z udziałem MTM Budownictwo wybuduje blok mieszkalny w Tarnowie

Informujemy, że w dniu 25.04.br. podpisana została umowa pomiędzy Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa oraz MTM Budownictwo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowa – Prusa – Reja w Tarnowie”.

Zgodnie z zawartym kontraktem wartość inwestycji wynosi 11.386.578,82 zł, a termin jej wykonania określono na 17 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.


Nasza Spółka dokończy budowę przedszkola w Kleszczowie

27 marca w Urzędzie Gminy w Kleszczowie została podpisana umowa, w oparciu o którą będą dokończone roboty budowlane przy nowej siedzibie kleszczowskiego przedszkola i żłobka. Umowę w imieniu Spółki podpisał prezes zarządu Michał Zydroń, a w imieniu Gminy Kleszczów – wójt Sławomir Chojnowski. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za realizację wszystkich robót ma wynieść blisko 6,78 mln zł brutto.


Zakończyliśmy budowę basenu DELFINEK w Chocianowie

W dniu 12.03.2018 po wcześniejszym dokonaniu odbiorów końcowych, przekazano obiekt Użytkownikowi, tym samym zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dolnośląski DELFINEK – mała pływalnia przy szkole podstawowej w Chocianowie”. Nasza Spółka była generalnym wykonawcą tego przedsięwzięcia, którego realizacja trwała od jesieni 2016 roku. Wartość inwestycji to ponad 6,67 mln zł. Wszystkim zaangażowanym w budowę składamy serdeczne podziękowania za współpracę.


MTM Budownictwo GAZELĄ BIZNESU 2017!

Miło nam poinformować, że nasza Spółka w ramach 18. edycji rankingu organizowanego przez Puls Biznesu po raz drugi z rzędu została członkiem elitarnego klubu GAZEL BIZNESU, czyli grona najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MSP.


Otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Nasza Spółka zrealizowała rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby nowej siedziby MOPS w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Całe zadanie inwestycyjne trwało od czerwca 2016 roku a termin umowny realizacji prac został skrócony o 3 miesiące.

Wszystkim zaangażowanym w budowę składamy serdeczne podziękowania za współpracę.


MTM Budownictwo zmodernizuje kolejny zabytkowy obiekt

W dniu 11. stycznia br. podpisaliśmy z Uniwersytetem Warszawskim umowę na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  2. „Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Powyższa inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne z określeniem terminów ich wykonania odpowiednio na lipiec 2018 roku oraz kwiecień 2019 roku.

Umowną łączną wartość zadania określono na kwotę: 14.660.000,00 zł.


Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Zarząd MTM Budownictwo informuje, że Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodnego z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Fakt ten został potwierdzony uzyskaniem stosownych certyfikatów.


MTM Budownictwo z kontraktem na kolejny etap inwestycji dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 30 listopada zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Jasnej w Brzesku – VILLA ORDO – etap IV”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca ubiegłego roku.