slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

MTM Budownictwo zmodernizuje kolejny zabytkowy obiekt

W dniu 11. stycznia br. podpisaliśmy z Uniwersytetem Warszawskim umowę na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  2. „Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Powyższa inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne z określeniem terminów ich wykonania odpowiednio na lipiec 2018 roku oraz kwiecień 2019 roku.

Umowną łączną wartość zadania określono na kwotę: 14.660.000,00 zł.


Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Zarząd MTM Budownictwo informuje, że Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodnego z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Fakt ten został potwierdzony uzyskaniem stosownych certyfikatów.


MTM Budownictwo z kontraktem na kolejny etap inwestycji dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 30 listopada zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Jasnej w Brzesku – VILLA ORDO – etap IV”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca ubiegłego roku.


Wiecha na budowie hali widowiskowo-sportowej w Nysie

W dniu 30.10.br. po wcześniejszym dokonaniu odbiorów końcowych, przekazano obiekt użytkownikowi, tym samym zakończyło się zadanie inwestycyjne pn.: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie”. Nasza Spółka była generalnym wykonawcą przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które trwało od jesieni 2015 roku. Wszystkim zaangażowanym w budowę składamy serdeczne podziękowania za współpracę.


Zintegrowany System Zarządzania

Zarząd MTM Budownictwo informuje, że realizując podstawowe cele związane z zrównoważonym rozwojem firmy przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Prosimy o zapoznanie się z naszą POLITYKĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.


MTM Budownictwo z kolejnym zleceniem na budowę budynku produkcyjno-magazynowego

26.10.br Spółka MTM Budownictwo zawarła z Firmą Handlowo-Usługową AUSPOL umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego i hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnowie.” Kontrakt obejmuje realizację obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 840 m2 oraz kubaturze 4.605 m3, a jego realizacja powinna zakończyć się od końca sierpnia 2019 roku.


Nasza Spółka wyremontuje i przebuduje kamienicę w Warszawie

W dniu 11 października podpisana została umowa, na mocy której MTM Budownictwo został generalnym wykonawcą inwestycji pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.” Zadanie realizowane dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Warszawa Południe” Sp. z o. o. opiewa na wartość nieco ponad 5,5 mln złotych i powinno zostać zrealizowane do 22.01.2019 roku


Umowa z Agencją Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

W dniu 16.08.2017 roku MTM Budownictwo Sp. z o.o. zawarło umowę z Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych, instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu w tym placu zabaw dla dzieci.

Według zapisów umownych wartość zadania wynosi nieco ponad 5 680 000,00 złotych, a okres jej realizacji upływa z końcem września 2018 roku.


MTM Budownictwo z kontraktem na III etap inwestycji dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 14 czerwca zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w z budową budynku garażowego przy ul. Jasnej w Brzesku – VILLA ORDO-etap III”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca ubiegłego roku.


Zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Zagłębiu Miedziowym.

W dniu 26.04.2017 r. podpisana została umowa z Gminą Rudna na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków  w m. Rudna” polegającej na zmianie procesu mechanicznego oczyszczania oraz modernizacji sposobu dostarczania ścieków.

Wg zapisów umownych wartość zadania wynosi nieco ponad 780.000,00 zł a termin wykonania to 30.09.2017 r.