slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zagłosuj na naszą realizację w XXIV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Informujemy, że pod poniższym linkiem można oddać głos na zrealizowane przez MTM Budownictwo zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Głosowanie w I etapie plebiscytu trwa do 11.05.2020 r. Zapraszamy do głosowania.

http://www.modernizacjaroku.org.pl/index.php/pl/edition/1691/object/1737/ostrowiecki-browar-kultury


Rozbudujemy akademik dla Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu.

W dniu 26.02 2020 r. zawarliśmy umowę na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego objętej Programem wieloletnim pn.: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Okres realizacji zadania określono na 18 miesięcy od daty przekazania frontu robót, natomiast wartość umowy na kwotę niespełna 15,5 mln złotych.


Budowa dla tarnowskiego PUK zakończona.

14. lutego br. podpisany został protokół odbioru końcowego dla zadania „Projektowanie i budowa dwóch PSZOK wraz z dostawą wyposażeniem

Projekt realizowany był w okresie VI 2019 – II 2020 w oparciu o procedury FIDIC, na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Funkcję Inżyniera kontraktu pełnił: HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość zrealizowanej umowy to 7 196 600,00 zł.

Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji dziękujemy za współpracę.


MTM Budownictwo GAZELĄ BIZNESU 2019!

Miło nam poinformować, że nasza Spółka w ramach 20. edycji rankingu organizowanego przez Puls Biznesu została laureatem GAZEL BIZNESU, czyli grona najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MSP. Dodajmy, że w rankingu wojewódzkim (Małopolska) uplasowaliśmy się na 12. miejscu, co dało nam jednocześnie 131. pozycję w skali całego kraju.


Budowa PSZOK-ów na finiszu

Budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK-ów przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej dobiega końca.

Przypomnijmy, że tarnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na ten cel pozyskało  środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.650.000 zł.

Całkowity koszt budowy kompostowni – dofinansowanie z UE oraz wkład własny – to prawie 13,8 mln zł.

Zobacz materiał wideo: https://starnowa.tv/tarnow-budowa-pszok-ow-na-finiszu/

źródło: https://starnowa.tv


Ruszyła rozbudowa PSZOK-ów

W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej rozpoczęto budowę nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 miliona zł, z czego dofinansowanie to ponad 3,6 miliona. Modernizacja ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Modernizację przeprowadza tarnowska firma MTM Budownictwo Sp. z o.o. doświadczona w budowie obiektów gospodarki odpadami w całej Polsce i mająca ich sporo na swoim koncie. Prace budowlane trwają, a inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowa PSZOK – ów jest niezbędna, bo oddawanych przez mieszkańców odpadów z roku na rok przybywa. I tak, w 2014 roku było ich ponad 3,1 tysiąca ton, rok później ich ilość wzrosła dwukrotnie i przekroczyła 6,2 tysiąca ton. W roku 2017 było to już 9 tysięcy ton. W ubiegłym roku PSZOK – i przyjęły ponad 8,6 tysiąca ton odpadów.

źródło: tarnow.net.pl


Zakończyliśmy remont i przebudowę zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze.

W dniu 08 października podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania inwestorowi zadania pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.” Inwestycja zrealizowana zostało dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Warszawa Południe” Sp. z o. o.


Siedziba Nadleśnictwa Brzesko oddana do użytku.

W dniu 12 lipca przy udziale naczelnych oraz regionalnych władz Lasów Państwowych uroczyście oddano do użytku budynek siedziby Nadleśnictwa Brzesko, którego wykonawcą była nasza Spółka.

Realizacja inwestycji trwała w okresie III. 2017 – XI. 2018, następnie Inwestor przystąpił do wyposażania obiektu. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowego zadania dziękujemy za współpracę.


Zrealizujemy kolejną dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania odpadów.

09 lipca zawarta została umowa pomiędzy EKO-REGION Sp. z o. o. z Bełchatowa a MTM Budownictwo Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/ instalacji  w Dylowie A, gm. Pajęczno”.

Wartość podpisanego kontraktu to niespełna 16.800.000,00 zł, a termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od daty przekazania wykonawcy frontu prac.


Pozyskaliśmy nowe zlecenie w sektorze gospodarki odpadami

W dniu 19 czerwca 2019 roku MTM Budownictwo zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Projektowanie i budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą wyposażenia. Zamówienie, którego wartość opiewa na niespełna 7,2 mln złotych finansowane jest ze środków publicznych z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.