slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Pozyskaliśmy nowe zlecenie w sektorze gospodarki odpadami

27 sierpnia zawarta została umowa pomiędzy EKO-REGION Sp. z o. o. z Bełchatowa a MTM Budownictwo Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Rozbudowa kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie zakładu/ instalacji  w Gotartowie, gm. Kluczbork”. Wartość podpisanego kontraktu to  4.766.000,00 zł, a termin wykonania ustalono na 5 miesięcy od daty przekazania wykonawcy frontu prac.


Nasza Spółka została wykonawcą dużej inwestycji dla PAN.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. prezes MTM Budownictwo podpisał z Dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie umowę na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu”. Wartość zadania zgodnie z zawartym kontraktem to niespełna 18.670.000,00 zł, natomiast termin jego wykonania ustalono na 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Zbudujemy blok mieszkalny w Brzesku

W dniu 20 sierpnia 2020 r podpisaliśmy umowę z CONCEPT-DOM Dominik Chamioło na realizację pierwszego etapu inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej”.


Kolejna inwestycja proekologiczna w portfelu zleceń MTM Budownictwo

13.08.2020 r. zawarliśmy z Gminą Wieliczka umowę na wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego”. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania: Niskoemisyjny transport miejski.

Termin realizacji inwestycji ustalono na koniec kwietnia przyszłego roku.


MTM BUDOWNICTWO rozbuduje fabrykę dla PAGEN

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10.08.br nasza Spółka zawarła z firmą PAGEN Sp. z o. o. umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-magazynowym w miejscowości Gnojnik”.

Wartość podpisanej umowy to niewiele ponad 6.750.000,00 zł, a termin realizacji ustalono 31.07.2021 roku.


Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie oficjalnie otwarta!

Materiał został zrealizowany i udostępniony przez Urząd Miasta Tarnowa.

Wybudujemy obiekt edukacyjny w Wieliczce

W dniu 09. Lipca br. Wiceprezes Zarządu MTM Budownictwo Sp. z o. o. Tomasz Blicharski podpisał z Prezesem Zarządu Spółki SOLNE MIASTO Panem Łukaszem Sadkiewiczem umowę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego przy ul. Jedynaka w Wieliczce”.

W ramach zawartej umowy powstanie budynek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3.500 m², w którym będzie możliwość równoczesnego przebywania 400 użytkowników zajęć dydaktycznych oraz oddział przedszkolny obejmujący dwie grupy dzieci po 25 osób. Wartość kontraktu określono na niespełna 18.300.000,00 zł, a czas jego realizacji to maksymalnie 27 miesięcy.


Zakończyliśmy realizację kolejnej dużej inwestycji w zakresie zagospodarowania odpadów.

W pierwszych dniach czerwca 2020 po dokonaniu wcześniejszych odbiorów technicznych MTM Budownictwo Sp. z o. o. przekazała inwestorowi tj. EKO-REGION Sp. z o. o. z Bełchatowa do użytkowania zadanie pn. „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/ instalacji  w Dylowie A, gm. Pajęczno”.

Inwestycja realizowana była od lipca 2019 roku, wszystkim zaangażowanym w jej powstanie serdecznie dziękujemy za współpracę.


MTM Budownictwo rozbuduje zakład dla Spółki z Grupy CANPACK

Informujemy, że w dniu 18. maja 2020 r. zawarliśmy z CAN-PACK FOOD and INDUSTRIAL PACKAGING Sp.  z o. o. umowę na realizację inwestycji pn.: „BUDOWA HALI PRODUKCJI WIECZEK „L2019” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną na terenie Fabryki Opakowań Metalowych CAN-PACK FIP w Brzesku”.

Zakończenie zadania, którego przedmiotem jest budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni niespełna 2.600 m2 oraz kubaturze nieco ponad 32 tys. m3 zaplanowano na marzec 2021 roku.


Nowy zakład produkcyjny na terenie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego otwarty

W dniu  22 maja 2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego dla inwestycji pn.: „„Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym w Tarnowie  na dz. nr 1/302 oraz 1/332” zrealizowanego przez naszą Spółkę na zlecenie Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „MOSKITO” Marek Jeleń.

Inwestycja obejmowała budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo socjalnym o łącznej kubaturze około 17,5 tys. m3 wraz z placami manewrowymi i terenami zielonymi o powierzchni niecałe 3,5 tys. m2. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła niespełna 9 mln brutto.