slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zrealizujemy kolejną kompostownię odpadów

W dniu 21 lipca 2021 roku zawarta została umowa z MZO Sp. z o.o. w Lesznie na budowę obiektu kompostowni w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna” w systemie „projektuj i buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury, zadaszonej galerii przed tunelami, placu do kompostowania/stabilizacji odpadów oraz przeprowadzenie rozruchów technologicznych w/w instalacji o przepustowości łącznej 40 000 Mg/rok.

Będzie to nasza kolejna instalacja związana z gospodarką odpadami. Wartość robót objętych umową wynosi niespełna 18,5 mln złotych.