slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Kompostownia w Gotartowie rozbudowana

W marcu 2021 roku zakończyliśmy roboty budowlane wraz z rozruchem technologicznym potwierdzającym osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego dla zadania pn. „Rozbudowa kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie Zakładu/ Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork”. Prace prowadzone były na terenie funkcjonującego Zakładu w sposób umożliwiający jego bieżącą działalność co stanowiło dodatkowe wyzwanie. Poza pracami związanymi bezpośrednio z rozbudową kompostowni wykonaliśmy dostosowanie przenośników taśmowych wraz z konstrukcjami wsporczymi i elementami towarzyszącymi do zsypywania odpadu transportowanego z hali sortowni do zasobni przy rozbudowanych bioreaktorach.   

Koszt wykonanej rozbudowy wyniósł niecałe 4 miliony złotych.