slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowa stacji przeładunkowej w Luboniu

Nasza Spółka w dniu 28.04.2022 r. zawarła umowę z miastem Luboń na realizację inwestycji branży „odpadowej” pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w Luboniu” współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem, dostawa ładowarki teleskopowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów na rzecz „Kom-Lub” Sp. z o. o. jako operatora instalacji.