slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Umowa na kolejny PSZOK podpisana

Kolejna inwestycja związana z gospodarką odpadami zostanie zrealizowana w oparciu o umowę zawartą w dniu 10.02.2021 r. z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla miasta Otwocka.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i buduj” i będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którego źródłem jest Fundusz Spójności.

Realizacja projektu przyczynia się w bardzo pozytywny sposób do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami.

Na terenie PSZOK będzie zorganizowana ścieżka edukacyjna z przeznaczoną dla celów  edukacyjnych altaną. Prezentacje i szkolenia edukacyjne dla mieszkańców i szkół będą prowadzone w sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku socjalno – biurowym.

Zakończenie prac planowane jest na marzec 2022 roku.