slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Rozbudowa „Akademika” dla Uniwersytetu Warszawskiego zakończona.

W ostatnich dniach listopada 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego potwierdzający zakończenie robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie.

Wykonana rozbudowa jest jedną z inwestycji wieloletniego programu rozwoju uczelni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025″, która rozszerzy możliwości zakwaterowania dla studentów z Polski i z zagranicy – w dobudowanym skrzydle zamieszka około 90 osób. Powstanie nowa siedziba Wydawnictw UW umożliwiająca popularyzację publikacji naukowych powstających na Uniwersytecie Warszawskim.

Nowe skrzydło ma 6 kondygnacji – 5 nadziemnych i 1 podziemną. Z pięter 1-4 korzystać będą mieszkańcy akademika, parter budynku przeznaczony będzie na pomieszczenia Wydawnictwa UW. W podziemiach gmachu znajdować się będą pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Powierzchnia całkowita budynku wynosi blisko 2800 m².

Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 17 mln złotych.