slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowa zaplecza technicznego w Wieliczce zakończona

W dniu 16 czerwca  2021 został podpisany protokół odbioru końcowego dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjno – usługowego komunikacji publicznej wraz z zapleczem technicznym, instalacjami wewnętrznymi (wodną, kanalizacyjną, grzewczą, gazową, elektryczną), miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 261/6 przy ul. Jedynaka w Wieliczce.” zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które  zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania: Niskoemisyjny transport miejski.

W ramach realizacji umowy został wykonany pełnobranżowy projekt budowlany, uzyskano prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu oraz roboty budowlane branży konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.