slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zrealizujemy kolejną dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania odpadów.

09 lipca zawarta została umowa pomiędzy EKO-REGION Sp. z o. o. z Bełchatowa a MTM Budownictwo Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sanitarno-biurowego w zakładzie/ instalacji  w Dylowie A, gm. Pajęczno”.

Wartość podpisanego kontraktu to niespełna 16.800.000,00 zł, a termin wykonania ustalono na 7 miesięcy od daty przekazania wykonawcy frontu prac.