slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Zagłębiu Miedziowym.

W dniu 26.04.2017 r. podpisana została umowa z Gminą Rudna na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków  w m. Rudna” polegającej na zmianie procesu mechanicznego oczyszczania oraz modernizacji sposobu dostarczania ścieków.

Wg zapisów umownych wartość zadania wynosi nieco ponad 780.000,00 zł a termin wykonania to 30.09.2017 r.