slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Instalacji Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław

boleslaw-1boleslaw-2boleslaw-3boleslaw-4boleslaw-5boleslaw-6boleslawiec-1boleslawiec-2boleslawiec-3boleslawiec-4boleslawiec-5boleslawiec-6boleslawiec-7

INWESTOR Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI zrealizowano