slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zakończyliśmy remont i przebudowę zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze.

W dniu 08 października podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania inwestorowi zadania pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.” Inwestycja zrealizowana zostało dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Warszawa Południe” Sp. z o. o.