slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zakończyliśmy budowę PSZOK w Warce

W dniu 06 grudnia 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego oraz przekazano Inwestorowi obiekt wykonany w ramach zadania pn.: „Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i sortowni odpadów zbieranych selektywnie na ul. Grójeckiej 24 w Warce. Obiekt realizowany był w okresie od kwietnia do listopada bieżącego roku w systemie generalnego wykonawstwa przez MTM Budownictwo.