slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zakończenie I etapu inwestycji dla Uniwersytetu Warszawskiego

Informujemy, że w dniu 14.01.2019 r. podpisano protokół odbioru i przekazano użytkownikowi obiekt zrealizowany w ramach I etapu inwestycji tj. „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie”. Kontrakt realizowany od lutego 2018 roku współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień bieżącego roku.