slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Wybudujemy siedzibę dla Nadleśnictwa Brzesko

W dniu 22 lutego 2017 r. Spółka MTM Budownictwo zawarła z Nadleśnictwem Brzesko umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku administracyjnego nadleśnictwa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Zgodnie z zapisami umownymi realizacja kontraktu trwać będzie do końca grudnia 2018 roku, a jego wartość to 3 476 000,00 zł.