slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

w budowie

Budowa budynku usługowo-handlowego branży ślusarskiej z zapleczem administracyjno-socjalnym, budynkiem magazynowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Brzesku.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: INOX-STEEL s.c. M. Gagatek, S. Stalmach


Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową w miejscowości Wola Dębińska.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: F.H. MAX Pani Marzena Kłuś


Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i sortowni odpadów zbieranych selektywnie na ul. Grójeckiej 24 w Warce.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.


1

Budowa budynku sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami w Gotartowie.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: EKO-REGION Sp. z o. o. Bełchatów


2

Budowy Zakładu Gospodarki Odpadami – w zakresie budowy placów manewrowych, nawierzchni dróg dojazdowych i ogrodzenia na terenie ZGO oraz w zakresie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach


3

Doposażenie kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Brzezinach (woj. świętokrzyskie).

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Morawica


4

Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym i demontażu odpadów wielkogabarytowych – część I – Generalny Wykonawca Inwestycji („zaprojektuj i wybuduj”).

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: BIOM Sp. z o. o. z siedzibą w Dolistowie Starym


5

Budowa budynku socjalno-biurowego oraz budynku warsztatów i hali produkcyjnej dla firmy BEST Systemy Grzewcze Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdnicy.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: BEST Systemy Grzewcze Sp. z o. o. Świdnica


6

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Instalacji Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław.

Generalny Wykonawca Inwestycji.
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. „Zaprojektuj i wybuduj”


7

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym- Generalny Wykonawca Inwestycji.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o.


8

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać. Przebudowa układu komunikacyjnego.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: ZGO Sp. z o. o., Gać k\Oławy „Zaprojektuj i wybuduj”


9

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: ZGO Sp. z o. o., Gać k\Oławy „Zaprojektuj i wybuduj”


10

Rozbudowa Budynku Produkcyjnego – Budynek J5 dla Philip Morris S.A. w Krakowie” – roboty żelbetowe.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Philip Morris Polska S.A., Kraków


11

Budowa zakładu paliw alternatywnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na terenie zakładu „Cementownia Chełm” – wykonawca robót żelbetowych

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: EKOPALIWA Sp. z o.o., Chełm