slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Uroczyste otwarcie zespołu basenów DELFIN w Połańcu

W dniu 28.09.2018r po wcześniejszym przeprowadzeniu kompletu odbiorów technicznych nastąpiło uroczyste otwarcie obiektów zrealizowanych w ramach inwestycji  pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku pływalni krytej /basenu/ Delfin wraz z budową zespołów basenów zewnętrznych oraz przebudową sieci w Połańcu”. Inwestycja realizowana od kwietnia 2017 r. swoim zakresem obejmowała kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku krytej pływalni oraz z budowę nowego zespołu basenów zewnętrznych wraz z niezbędnym zapleczem. Łączna powierzchnia budynków po rozbudowie wynosi ok. 4.930 m2 natomiast kubatura 17.850 m3.