slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Umowa z Agencją Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

W dniu 16.08.2017 roku MTM Budownictwo Sp. z o.o. zawarło umowę z Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych, instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu w tym placu zabaw dla dzieci.

Według zapisów umownych wartość zadania wynosi nieco ponad 5 680 000,00 złotych, a okres jej realizacji upływa z końcem września 2018 roku.