slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Rozpoczynamy gruntowną modernizację obiektów szkolnych w Warszawie

W dniu 20 marca – po wcześniejszym zawarciu umowy – przejęliśmy plac budowy dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I”. Zadanie o wartości blisko 19,5 mln złotych obejmuje przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejących obiektów warsztatów szkolnych z przystosowaniem ich do funkcji nowoczesnej szkoły dla ponad 700 uczniów, natomiast termin jego realizacji ustalono na czerwiec 2020 roku.