slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Rozbudujemy akademik dla Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu.

W dniu 26.02 2020 r. zawarliśmy umowę na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego objętej Programem wieloletnim pn.: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Okres realizacji zadania określono na 18 miesięcy od daty przekazania frontu robót, natomiast wartość umowy na kwotę niespełna 15,5 mln złotych.