slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku pływalni krytej /basenu/ Delfin wraz z budową zespołów basenów zewnętrznych oraz przebudową sieci w Połańcu

 

 

 

 

INWESTOR Urząd Miasta i Gminy Połaniec
TERMIN REALIZACJI zrealizowano