slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

W dniu 12-09-2018 r. nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Praszce podpisanie umowy na Rozbudowę i przebudowę pływalni krytej w Praszce. Umowę podpisali Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński i wiceprezes zarządu firmy MTM Budownictwo Sp.z o.o. P. Tomasz Blicharski.

Umowa opiewa na całkowitą kwotę 14 726 660 zł z czego 4 999 799,23 zł będzie pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Praszka.