slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Ostrowiecki Browar Kultury gotowy!

29 marca 2019 r. nastąpiło podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski zawarta została w lutym 2017 roku, opiewała na kwotę nieco ponad 18.286.000,00 zł, a zadanie zakończyło się uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji Pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji dziękujemy za współpracę.