slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Nowy zakład produkcyjny na terenie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego otwarty

W dniu  22 maja 2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego dla inwestycji pn.: „„Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym w Tarnowie  na dz. nr 1/302 oraz 1/332” zrealizowanego przez naszą Spółkę na zlecenie Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „MOSKITO” Marek Jeleń.

Inwestycja obejmowała budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo socjalnym o łącznej kubaturze około 17,5 tys. m3 wraz z placami manewrowymi i terenami zielonymi o powierzchni niecałe 3,5 tys. m2. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła niespełna 9 mln brutto.