slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Nasza Spółka została wykonawcą dwóch bloków mieszkalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 29 marca prezes MTM Budownictwo podpisał z prezesem Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego umowę na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Przedmiotem umowy jest wykonanie dwóch bliźniaczych czterdziestomieszkaniowych bloków o 6-ciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (z garażami podziemnymi) o łącznej powierzchni użytkowej 8.765 m2 oraz kubaturze 43.020 m3.

Zgodnie z zapisami umownymi realizacja kontraktu trwać będzie do końca lipca 2018 roku, a jego wartość to niespełna 19 milionów złotych.