slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Nasza Spółka została wykonawcą dużej inwestycji dla PAN.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. prezes MTM Budownictwo podpisał z Dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie umowę na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu”. Wartość zadania zgodnie z zawartym kontraktem to niespełna 18.670.000,00 zł, natomiast termin jego wykonania ustalono na 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.