slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Nasza Spółka wyremontuje i przebuduje kamienicę w Warszawie

W dniu 11 października podpisana została umowa, na mocy której MTM Budownictwo został generalnym wykonawcą inwestycji pn.: „Remont, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 29 w Warszawie wraz z przebudową i nadbudową oficyny, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.” Zadanie realizowane dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Warszawa Południe” Sp. z o. o. opiewa na wartość nieco ponad 5,5 mln złotych i powinno zostać zrealizowane do 22.01.2019 roku