slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

MTM Budownictwo zmodernizuje kolejny zabytkowy obiekt

W dniu 11. stycznia br. podpisaliśmy z Uniwersytetem Warszawskim umowę na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  2. „Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Powyższa inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne z określeniem terminów ich wykonania odpowiednio na lipiec 2018 roku oraz kwiecień 2019 roku.

Umowną łączną wartość zadania określono na kwotę: 14.660.000,00 zł.