slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać. Przebudowa układu komunikacyjnego

INWESTOR ZGO Sp. z o. o., Gać k\Oławy
TERMIN REALIZACJI zrealizowano