slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Konsorcjum z udziałem MTM Budownictwo wybuduje blok mieszkalny w Tarnowie

Informujemy, że w dniu 25.04.br. podpisana została umowa pomiędzy Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa oraz MTM Budownictwo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowa – Prusa – Reja w Tarnowie”.

Zgodnie z zawartym kontraktem wartość inwestycji wynosi 11.386.578,82 zł, a termin jej wykonania określono na 17 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.