slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowy Zakładu Gospodarki Odpadami – w zakresie budowy placów manewrowych, nawierzchni dróg dojazdowych i ogrodzenia na terenie ZGO oraz w zakresie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym

polkowice-1polskowice-2zgo-1zgo-2zgo-3

INWESTOR Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach.
TERMIN REALIZACJI zrealizowano