slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i sortowni odpadów zbieranych selektywnie na ul. Grójeckiej 24 w Warce.

 

INWESTOR Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.
TERMIN REALIZACJI zrealizowane