slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

INWESTOR Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
TERMIN REALIZACJI zrealizowano