slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

strona w budowie

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego


Budowa budynku administracyjnego nadleśnictwa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Nadleśnictwo Brzesko


Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Miasta Ostrowiec Świętokrzyski


Modernizacja boiska sportowego stadionu Polonii w Nysie – dostawa i montaż krzesełek na trybunie boiska.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Miasta Nysa


 

MTM Budownictwo wybuduje krytą pływalnię w Chocianowie!
W dniu 22 września Spółka podpisała z Gminą Chocianów umowę na realizację inwestycji pn: Dolnośląski Delfinek – mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie.
Kontrakt realizowany w konsorcjum z Insan Developer z Lubina opiewa na kwotę 6.477.180,00 zł i powinien zostać zakończony do 28.02.2018 r.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Miasta Chocianów


 

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w trzech segmentach przy ul. Wiejskiej w Brzesku – VILLA ORDO.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: CONCEPT-DOM D. Chamioło


jaslo-5

Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Miasta Jasło.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Miasta Jasło


3

Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świdnicy przy ul. Robotniczej.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Miasta Świdnica


4

Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej VILLA HORTUS II w Brzesku.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: CONCEPT-DOM D. Chamioło


hala-sportowa_v3

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie.

w trakcie realizacji
Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Nysa „zaprojektuj i wybuduj”


6
Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej VILLA HORTUS w Brzesku.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: CONCEPT-DOM D. Chamioło


7

Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu.

Kompleksowe Wykonanie Prac
Inwestor: Miasto Tarnobrzeg


8

Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego w Paczkowie.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Miasto Paczów


9

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego VILLA NOVA w Brzesku.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: CONCEPT-DOM D. Chamioło


Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym w Wierzchosławicach

Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-magazynowym w Wierzchosławicach.

Generalny Wykonawca Inwestycji
Inwestor: Gmina Wierzchosławice


11

Budowa krytej pływalni w Oławie – dokończenie inwestycji