slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

MTM Budownictwo zrealizuje kolejną inwestycję z zakresu gospodarki odpadami!

W dniu 31 marca 2016 r. Spółka zawarła umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i sortowni odpadów zbieranych selektywnie w Warce”.

Zgodnie z zapisami kontraktu inwestycja powinna zakończyć się do dnia 30.11.br., a jej wartość to1.976.026,25 PLN.