slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zakład Gospodarki Odpadami w Trzebczu wybudowany!

W dniu 15 grudnia br. podpisano końcowe protokoły odbioru inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami – w zakresie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym”. Wcześniej, bo 20 listopada oddano do użytku obiekty zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami – w zakresie budowy placów manewrowych, nawierzchni dróg dojazdowych i ogrodzenia na terenie ZGO”. Tym samym SpółkaMTM Budownictwo zakończyła realizowaną od sierpnia br. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach budowę ZGO w Trzebczu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia dziękujemy za współpracę.