slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Blok w Tarnobrzegu oddany do użytku!

W dniu 28 października br. podpisano z Inwestorem – Gminą Miasta Tarnobrzeg Protokół odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”.  Zadanie zgodnie z zawartą umową realizowane było od stycznia br. a obejmowało kompleksową realizację robót budowlanych oraz uzyskanie Decyzji Pozwolenie na użytkowanie.

tarnobrzeg-3