slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Kontrakt dla ZGO Bolesław zakończony!

W ostatnich dniach czerwca 2015 Spółka MTM Budownictwo zakończyła realizację zadani pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Instalacji Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław”.

Kontrakt w formule „zaprojektuj i wykonaj” realizowany był od czerwca ubiegłego roku.

Inwestorem był: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.