slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

MTM Budownictwo ma kolejny kontrakt z zakresu gospodarki odpadami

W dniu 25 maja 2015 roku MTM Budownictwo Sp. z o. o. podpisała umowę na kompleksowe wykonanie robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Doposażenie kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Brzezinach (woj. świętokrzyskie)”. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica” i zgodnie z zawartą umową ma zostać wykonane do października br.

Inwestor: Gmina Morawica.