slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Zakończenie inwestycji dla ZGO Gać Sp. z o. o.

„W miesiącu grudniu 2014 roku Spółka MTM Budownictwo formalnie zakończyła oraz oddano do użytkowania dwa zadania związane z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać” tj.: rozbudowę hali sortowni i adaptację wiaty dojrzewania kompostu oraz przebudowę układu komunikacyjnego. Oba zadania Spółka zrealizowała jako Generalny Wykonawca w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oba zakończono uzyskaniem Decyzji Pozwolenie na użytkowanie.”