slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

W dniu 5 listopada uroczyście oddano do użytku nową bio-kompostownię, powstałą na terenie polanickiej Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym, której Generalnym wykonawcą była Spółka MTM Budownictwo.

Zadanie pn.: Budowa Instalacji do Stabilizacji Tlenowej Odpa­dów Biodegradowalnych dofinansowane było ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyj­nego Województwa Dolnośląskiego, a prace rozpoczęto w marcu br.

Wszystkim zaangażowanym w realizację powyższego przedsięwzięcia dziękujemy za owocną współpracę!