slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

W dniu 29.05.2014r. Spółka MTM Budownictwo zawarła Umowę na realizację zadania pn:„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Instalacji Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław”.

Wartość kontraktu wynosi 7.787.521,14 PLN

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.1