slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

W dniu 28 lutego 2014r. została zawarta umowa pomiędzy MTM Budownictwo Sp. z o.o. a Gminą Paczków na realizację kontraktu pn: „Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego w Paczkowie”. Wartość kontraktu wynosi 3 217 680,00 PLN.