slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

W dniu 08 czerwca 2016r Spółka podpisała z Urzędem Miasta Jasło umowę na realizację inwestycji pn.: „Zadanie I Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle Zadanie II Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Zgodnie z zapisami umownymi realizacja kontraktu trwać będzie do końca marca 2018 roku, a jego wartość to 4.266.666,66 zł