slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

W dniu 10 maja 2016 r. Spółka podpisała z Gminą Miasta Świdnica umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świdnicy przy ul. Robotniczej”.

Zgodnie z zapisami umownymi realizacja kontraktu trwać będzie do końca czerwca 2017 roku, a jego wartość to 2.667.000,00 zł.