slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

Uroczyste otwarcie zespołu basenów DELFIN w Połańcu

W dniu 28.09.2018r po wcześniejszym przeprowadzeniu kompletu odbiorów technicznych nastąpiło uroczyste otwarcie obiektów zrealizowanych w ramach inwestycji  pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku pływalni krytej /basenu/ Delfin wraz z budową zespołów basenów zewnętrznych oraz przebudową sieci w Połańcu”. Inwestycja realizowana od kwietnia 2017 r. swoim zakresem obejmowała kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku krytej pływalni oraz z budowę nowego zespołu basenów zewnętrznych wraz z niezbędnym zapleczem. Łączna powierzchnia budynków po rozbudowie wynosi ok. 4.930 m2 natomiast kubatura 17.850 m3.

 


Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

W dniu 12-09-2018 r. nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Praszce podpisanie umowy na Rozbudowę i przebudowę pływalni krytej w Praszce. Umowę podpisali Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński i wiceprezes zarządu firmy MTM Budownictwo Sp.z o.o. P. Tomasz Blicharski.

Umowa opiewa na całkowitą kwotę 14 726 660 zł z czego 4 999 799,23 zł będzie pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Praszka.

 


Zakończenie budowy zakładu dla AUSPOL

W dniu 12.09. podpisano protokół odbioru końcowego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnowie” zrealizowanego przez nasze przedsiębiorstwo dla na zlecenie FHU AUSPOL z siedzibą w Tarnowie.

Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowana była od października ubiegłego roku i obejmowała wykonanie obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 840 m2 oraz kubaturze 4.605 m3.


MTM Budownictwo wykonawcą ważnej inwestycji w Tarnowie

W poniedziałek, 11 czerwca w obecności dyrekcji i uczniów ZSM, została
podpisana umowa na rozbudowę Zespołu Szkół Muzycznych. Uroczystość odbyła
się w miejscu, gdzie już za rok powinna stanąć sala koncertowa. Umowę
podpisał Prezydent Tarnowa Pan Roman Ciepiela, Skarbnik Pan Sławomir
Kolasiński oraz Prezes Zarządu MTM Budownictwo sp. z o.o. Pan Michał Zydroń.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktycznego z salą koncertową i
salą gimnastyczno-baletową wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem Domu
Perkusisty.
Wartość inwestycji określona umową to niespełna 21.5 mln złotych.


Zrealizujemy kolejny etap inwestycji dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 10 maja bieżącego roku zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wiejskiej w Brzesku – VILLA ORDO – etap V”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca ubiegłego roku.


Dokończymy budowę szkoły na warszawskiej Białołęce

W dniu 27.04.2018 r. Prezes Zarządu MTM Budownictwo podpisał z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnicy Białołęka umowę na realizację prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w ramach dokończenia inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 21.12.br., a jej wartość to niespełna 21.500.000,00. złotych.


Konsorcjum z udziałem MTM Budownictwo wybuduje blok mieszkalny w Tarnowie

Informujemy, że w dniu 25.04.br. podpisana została umowa pomiędzy Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa oraz MTM Budownictwo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowa – Prusa – Reja w Tarnowie”.

Zgodnie z zawartym kontraktem wartość inwestycji wynosi 11.386.578,82 zł, a termin jej wykonania określono na 17 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.


Nasza Spółka dokończy budowę przedszkola w Kleszczowie

27 marca w Urzędzie Gminy w Kleszczowie została podpisana umowa, w oparciu o którą będą dokończone roboty budowlane przy nowej siedzibie kleszczowskiego przedszkola i żłobka. Umowę w imieniu Spółki podpisał prezes zarządu Michał Zydroń, a w imieniu Gminy Kleszczów – wójt Sławomir Chojnowski. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za realizację wszystkich robót ma wynieść blisko 6,78 mln zł brutto.


Zakończyliśmy budowę basenu DELFINEK w Chocianowie

W dniu 12.03.2018 po wcześniejszym dokonaniu odbiorów końcowych, przekazano obiekt Użytkownikowi, tym samym zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dolnośląski DELFINEK – mała pływalnia przy szkole podstawowej w Chocianowie”. Nasza Spółka była generalnym wykonawcą tego przedsięwzięcia, którego realizacja trwała od jesieni 2016 roku. Wartość inwestycji to ponad 6,67 mln zł. Wszystkim zaangażowanym w budowę składamy serdeczne podziękowania za współpracę.


MTM Budownictwo GAZELĄ BIZNESU 2017!

Miło nam poinformować, że nasza Spółka w ramach 18. edycji rankingu organizowanego przez Puls Biznesu po raz drugi z rzędu została członkiem elitarnego klubu GAZEL BIZNESU, czyli grona najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MSP.