slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
| |

MTM Budownictwo zrealizuje kolejny etap inwestycji mieszkaniowej dla CONCEPT-DOM

Nasza Spółka w dniu 27 grudnia bieżącego roku zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wiejskiej w Brzesku – VILLA ORDO – etap VI”.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego, którą MTM Budownictwo realizuje od lipca 2016 roku.


Rozbudujemy bazę sportowo – dydaktyczną Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce

11.12.2018 r. nasze Przedsiębiorstwo zawarło umowę ze Spółką SOLNE MIASTO w Wieliczce na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ul. Boguckiej w Wieliczce w systemie „zaprojektuj i wybuduj””.

Wartość zamówienia według podpisanego kontraktu to 19.866.600,00 zł, a termin jego wykonania ustalono na 22 miesiące od dnia podpisania umowy.


Nasza Spółka wybuduje kolejny zakład na terenie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego

W dniu 04.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy MTM Budownictwo a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym MOSKITO Marek Jeleń na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym w Tarnowie”.

Podpisany kontrakt dotyczy kompleksowego wykonania zakładu produkcyjnego o łącznej powierzchni zabudowy 2.975 m2 dla producenta systemowych moskitier na okna i drzwi.


Zakończenie inwestycji dla Agencji Rozwoju Nysy

W ostatnim dniu listopada 2018 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi przy ul. Otmuchowskiej w Nysie”.

Przedmiotowa inwestycja była realizowana przez MTM Budownictwo od sierpnia 2018 roku i polegała na gruntownej przebudowie obiektu, w wyniku której powstało 77 nowych mieszkań.

 


MTM Budownictwo z Krakowskim Dukatem!

23 listopada br. Prezes MTM Budownictwo odebrał prestiżową nagrodę Krakowskiego Dukata, której jedynym fundatorem od roku 1998 jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

W tym roku gremium oceniające firmy nominowane do nagrody brało pod uwagę nie tylko ich wyniki gospodarcze, ale również aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Renomowany Krakowski Dukat trafia do rąk osób przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski, a nasza Spółka została laureatem nagrody z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.


Zakończyliśmy budowę przedszkola i żłobka w Kleszczowie

W dniu 28.09.2018r po wcześniejszym przeprowadzeniu odbiorów technicznych oraz po przekazaniu obiektu Użytkownikowi nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola i żłobka w Kleszczowie przy ul. Jagodowej.

Inwestycja ta jest największą w tym roku kubaturową inwestycją w gminie Kleszczów. Żłobek w dwóch oddziałach pomieści łącznie 50 najmłodszych mieszkańców gminy Kleszczów, a z kolei w sześciu oddziałach przedszkolnych znajdzie się w sumie 150 dzieci. Wartość inwestycji to ponad 7 mln zł. Wszystkim zaangażowanym w budowę składamy serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji tej inwestycji.

Zdjęcia dzięki uprzejmości i za zgodą Webiko Kleszczów


Uroczyste otwarcie zespołu basenów DELFIN w Połańcu

W dniu 28.09.2018r po wcześniejszym przeprowadzeniu kompletu odbiorów technicznych nastąpiło uroczyste otwarcie obiektów zrealizowanych w ramach inwestycji  pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku pływalni krytej /basenu/ Delfin wraz z budową zespołów basenów zewnętrznych oraz przebudową sieci w Połańcu”. Inwestycja realizowana od kwietnia 2017 r. swoim zakresem obejmowała kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku krytej pływalni oraz z budowę nowego zespołu basenów zewnętrznych wraz z niezbędnym zapleczem. Łączna powierzchnia budynków po rozbudowie wynosi ok. 4.930 m2 natomiast kubatura 17.850 m3.

 


Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

W dniu 12-09-2018 r. nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Praszce podpisanie umowy na Rozbudowę i przebudowę pływalni krytej w Praszce. Umowę podpisali Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński i wiceprezes zarządu firmy MTM Budownictwo Sp.z o.o. P. Tomasz Blicharski.

Umowa opiewa na całkowitą kwotę 14 726 660 zł z czego 4 999 799,23 zł będzie pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Praszka.

 


Zakończenie budowy zakładu dla AUSPOL

W dniu 12.09. podpisano protokół odbioru końcowego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnowie” zrealizowanego przez nasze przedsiębiorstwo dla na zlecenie FHU AUSPOL z siedzibą w Tarnowie.

Inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowana była od października ubiegłego roku i obejmowała wykonanie obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 840 m2 oraz kubaturze 4.605 m3.


MTM Budownictwo wykonawcą ważnej inwestycji w Tarnowie

W poniedziałek, 11 czerwca w obecności dyrekcji i uczniów ZSM, została
podpisana umowa na rozbudowę Zespołu Szkół Muzycznych. Uroczystość odbyła
się w miejscu, gdzie już za rok powinna stanąć sala koncertowa. Umowę
podpisał Prezydent Tarnowa Pan Roman Ciepiela, Skarbnik Pan Sławomir
Kolasiński oraz Prezes Zarządu MTM Budownictwo sp. z o.o. Pan Michał Zydroń.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dydaktycznego z salą koncertową i
salą gimnastyczno-baletową wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem Domu
Perkusisty.
Wartość inwestycji określona umową to niespełna 21.5 mln złotych.